Betaal Garant Nederland verzorgt uw Afbouwgarantie

Onze Afbouwgarantie houdt in dat als uw aannemer failliet gaat tijdens de (ver)bouw van uw woning, u middels onze Afbouwgarantie de zekerheid hebt dat uw woning afgebouwd wordt zonder extra kosten.

Alle werkzaamheden, welke volgens de aanneemovereenkomst, nog gedaan moeten worden, worden onder dezelfde condities, zoals vermeld in die aanneemovereenkomst, overgenomen door een, door Betaal Garant Nederland, aan te wijzen derde partij.

Betaal Garant Nederland organiseert dit voor u indien de noodzaak zich aandient, u als belanghebbende c.q. gedupeerde partij wordt hierin ontlast.

Betaal Garant Nederland zal vanuit een nulpuntstelling te werk gaan, dit houdt in dat vanaf het punt waar de failliete aannemer gestopt is Betaal Garant Nederland het werk laat hervatten vanuit de afgegeven begroting en betaalregeling overeenkomstig de tussen partijen gesloten aanneemovereenkomst*.

De kosten voor een Afbouwgarantie zijn minimaal 6‰ berekend over de totale aanneemsom (inclusief BTW). Deze kosten worden voor aanvang bouwwerkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht**.

De kosten voor een Afbouwgarantie i.c.m. onze Zekerheidsstelling zijn minimaal 4‰ berekend over de totale aanneemsom (inclusief BTW). Deze kosten worden voor aanvang bouwwerkzaamheden in rekening gebracht**.

Indien u gebruikt wenst te maken van de mogelijkheid van onze Afbouwgarantie of meer informatie over onze Afbouwgarantie wenst neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij zijn er immers voor u!

 

*Betaaltermijnen en betalingen kunnen vanuit de aanneemovereenkomst door ons worden aangepast. U mag i.i.g. nooit meer betalen of vooruit betalen anders dan uiteindelijk overeengekomen.

**De Afbouwgarantie kan door de aannemer zijn opgenomen in de totale aanneemsom, betaling geschied dan vanuit de 1e betaaltermijn.

 

Contact opnemen