Stuur een e-mail naar info@betaalgarantnederland.nl of bel met 020 261 5477

Huis (ver)bouwen? Regel eerst uw Afbouwgarantie bij Betaal Garant Nederland

afbouwgarantie-regelen-bij-Betaal-Garant-Nederland

Wat is een Afbouwgarantie?

Onze Afbouwgarantie houdt in dat als uw aannemer failliet gaat tijdens de (ver)bouw van uw woning, u middels onze Afbouwgarantie de zekerheid hebt dat uw woning afgebouwd wordt volgens de aannemersovereenkomst. Alle werkzaamheden, welke volgens de aanneemovereenkomst nog gedaan moeten worden, worden overgenomen door een door Betaal Garant Nederland aan te wijzen derde partij. Dit wordt gedaan onder dezelfde condities zoals vermeld in de aanneemovereenkomst.

Vaak gaat het om producten, waarbij de aannemer wordt verzekerd. Bij een faillissement wordt dan alle aandacht gevestigd op die failliete aannemer. Dat vinden wij dus niet correct, het draait immers om u! Veel tijd gaat er verloren in de discussie over wie nu wat moet doen, tijd welke wij liever aan u besteden.


Afbouwgarantie aanvragen


Verzeker u tegen faillissement van uw aannemer

Betaal Garant Nederland werkt vanuit een nulpuntstelling. Dit houdt in dat vanaf het moment dat de aannemer failliet is gegaan en gestopt is met de werkzaamheden, Betaal Garant Nederland in beeld komt en het werk laat hervatten conform de aanneemovereenkomst*.  


Voorbeeld: Op het moment dat de aannemer failliet gaat komt er een nulpuntstelling. Dus wanneer u tekent en betaalt voor ‘ruwe begane grondvloer gereed’, en het is nog niet gereed, maar al wel door u betaald. Dan komt Betaal Garant Nederland in beeld. Maar vanaf dat punt gaat Betaal Garant Nederland verder met bouwen volgens de aanneemovereenkomst. Maar omdat de ruwe begane grondvloer er nog niet ligt moet u hiervoor zelf een oplossing vinden. Daarom adviseren wij u om altijd alles goed te controleren voordat u betaalt. 


Wat kost een Afbouwgarantie?

De kosten voor een Afbouwgarantie zijn minimaal 6‰ berekend over de totale aanneemsom (inclusief BTW). Deze kosten worden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 


Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van onze Afbouwgarantie of meer informatie over onze Afbouwgarantie wenst neemt u dan gerust contact met ons op.


* Betaaltermijnen en betalingen kunnen vanuit de aanneemovereenkomst door ons worden aangepast. U mag nooit meer betalen of vooruit betalen anders dan uiteindelijk overeengekomen.


Algemene voorwaarden downloaden

Huis (ver)bouwen? Regel eerst uw
Afbouwgarantie bij Betaal Garant Nederland!