Zekerheidsstelling

Nieuwbouw of verbouw met onze Zekerheidsstelling geeft zekerheid en ontlast u. Na akkoord met uw aannemer en ondertekening van de aannemingsovereenkomst gaan wij voor u aan de slag.


Hoe gaat een Zekerheidsstelling in zijn werk?

Op uw totale aanneemsom (zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst tussen partijen gesloten) wordt een percentage Zekerheidsstelling ingehouden door Stichting BGN Zekerheidsstelling, (namens u) wordt deze ingehouden op de 1e (of verdeeld over) termijnbetaling aan de opdrachtnemer(s). In feite is het niet anders dan een pré-Justitiële inhouding, welke al wordt vastgesteld zonder dat er een probleem of rechtsgang is ontstaan. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Dit bedrag blijft tot aan de oplevering als Zekerheidsstelling staan, of indien partijen dit wensen kan er per afgewikkelde termijn een daarbij passende uitbetaling worden gedaan aan de opdrachtnemer(s). Bij een faillissement van de opdrachtnemer(s) wordt het bedrag aan Zekerheidsstelling direct ingezet om alle aanloop kosten voortvloeiend uit dat faillissement direct te kunnen opvangen. I.i.g. wordt u hiermee niet financieel belast, wel zo fijn in deze ontstane stressvolle situatie. U hebt er geen omkijken naar en wij ontlasten u in het gehele proces.

Voorbeeld zekerheidsstelling*:

U geeft opdracht tot het (ver)bouwen van uw woning. De aanneemsom bedraagt € 200.000 (incl. BTW). U verplicht de aannemer om dit middels Betaal Garant Nederland te laten verlopen.

In dit geval wordt beslist dat er bij de 1e termijnbetaling van 10% van de aanneemsom, een reservering van 6% (over de totale aanneemsom incl. BTW) ten gunste van uw Zekerheidstelling wordt ingehouden en geblokkeerd op de rekening van Stichting BGN Zekerheidssteling.

De Zekerheidsstelling wordt nu € 12.000. Dit houdt in dat de 1e termijnbetaling van € 20.000 wordt gesplitst in een betaling van € 8.000 voor de opdrachtnemer(s) en € 12.000 aan Stichting BGN Zekerheidsstelling. De opdrachtnemer(s) erkennen dat u de 1e termijn bevrijdend hebt betaald.

Indien u gebruikt wenst te maken van de mogelijkheid van onze Zekerheidsstelling of meer informatie over onze Zekerheidsstelling wenst neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij zijn er immers voor u!

* Bedragen en percentages zijn indicatief en worden per casus beoordeeld.


Contact opnemen 

 

Download hier de Algemene Voorwaarden Zekerheidsstelling