Zekerheidsstelling Groningen

Met een Zekerheidsstelling neemt u tijdens het bouwen of verbouwen van een woning minder risico. Blijkt er aan het eind van het bouwproces nog gebreken te zijn dan kunt u de aannemer verplichten dit op te lossen. Werkt de aannemer hier niet aan mee dan wordt het bedrag aan Zekerheidsstelling hiervoor ingezet. Betaal Garant Nederland helpt u graag met een Zekerheidsstelling in Groningen.

 

Zekerheidsstelling bij nieuwbouw of verbouw

Een Zekerheidsstelling houdt in dat een deel van de eerste termijn die u aan uw aannemer betaalt in de Zekerheidsstelling wordt geparkeerd. Dit om u ervan te verzekeren dat de bouw vakkundig en zonder gebreken wordt afgerond. Een dergelijke Zekerheidsstelling zorgt er bovendien voor dat u beter in uw recht staat. Want stel dat u na oplevering gebreken ontdekt, dan kunt u bij weigering tot oplossen door de aannemer uw depot bedrag aanspreken. Wanneer de aannemer het hier niet mee eens is, dan zal deze moeten bewijzen dat er goed werk is geleverd. In een geval waar geen sprake is van een Zekerheidsstelling, ligt deze bewijsplicht bij u wanneer een aannemer zijn afspraken niet nakomt. Het voordeel is bovendien dat u al kunt beschikken over het bedrag en hier geen rechtszaak voor nodig is, zoals gebruikelijk.

 

Het werk van uw aannemer verzekeren

Deze Zekerheidsstelling die u bij Betaal Garant Nederland op uw totale aanneemsom laat inhouden, wordt door Stichting BGN Zekerheidsstelling in bewaring gehouden. Deze som wordt pas vrijgegeven wanneer de opdrachtgever aangeeft dat de aannemer zijn werk goed heeft gedaan. Door u op deze manier te verzekeren tegen gebreken van een aannemer, kan ook alle aanloopkosten die uit een faillissement van de aannemer voortvloeit direct worden opgevangen.

 

Zekerheidsstelling in Groningen via Betaal Garant Nederland

Betaal Garant Nederland helpt u graag verder met een Zekerheidsstelling. Nadat uw aannemer akkoord is en de aannemersovereenkomst is ondertekend, regelt ons vakkundig en juridisch onderlegd personeel uw Zekerheidsstelling. Zo voorkomt u veel leed bij grote gebreken bij de oplevering. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend meer informatie over deze manier van verzekeren van uw bouwproject, neem dan direct contact met ons op.

 

Contact opnemen