Zekerheidsstelling Zuid-Holland

Bij de oplevering van uw nieuwe woning in Zuid-Holland moet u de hele aanneemsom aan de aannemer hebben overgemaakt. Maar wat doet u wanneer een aannemer zijn afspraken niet nakomt en een woning met gebreken oplevert? Wanneer u een Zekerheidsstelling van Betaal Garant Nederland regelt, ontvangt de aannemer de totale aanneemsom pas wanneer u akkoord gaat met de oplevering. 

 

Uw nieuwe woning controleren op gebreken

Het enige wat u nog hoeft te doen, is goed opletten of bij de oplevering inderdaad aan de afspraken is voldaan. Dit houdt in dat: 

  • Uw nieuwe woning aan alle bouwvoorschriften voldoet.
  • De woning voldoet aan de punten die in de verkoopbrochure worden genoemd.
  • Aan de afspraken over eventueel meerwerk is voldaan.

Alleen wanneer aan alle bovenstaande punten is voldaan, geeft u akkoord om de Zekerheidsstelling vrij te geven. Beschikt u niet over voldoende kennis om alle punten goed te beoordelen, neem dan een deskundige in de arm om u bij de beoordeling van uw woning tijdens oplevering te helpen. 

 

Oplevering van een woning met gebreken

Wordt uw woning met gebreken opgeleverd, dan wordt de Zekerheidsstelling niet vrijgegeven en kunt u dit geld aanspreken om uw woning naar behoren te laten voltooien, of om schade te herstellen. Heeft u geen Zekerheidsstelling en is de aannemer al betaald, dan zult u zelf de nodige gerechtelijke stappen moeten nemen om uw gelijk aan te tonen. Bij bouwen met een Zekerheidsstelling is precies het omgekeerde van toepassing en moet de aannemer waar nodig aantonen dat de woning zonder gebreken is opgeleverd. 

 

Bouw zonder zorgen uw nieuwbouwwoning

Wilt u ook zonder zorgen uw woning in Zuid-Holland kunnen bouwen of verbouwen, zorg dan voor een Zekerheidsstelling of Afbouwgarantie. Betaal Garant Nederland biedt beide mogelijkheden om uw bouwwerkzaamheden veilig te stellen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op en bouw of verbouw uw woning met zekerheid.

contact opnemen